سیستم نظام اطلاعات عملیات عمرانی ( نظارت – 4 ) به‌منظور مکانیزه کردن فرآیندهای توزیع بودجه، مبادله موافقتنامه، تخصیص بودجه، کنترل و نظارت بر اجرای پروژه‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استانی و ملی با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها در محیط مبتنی بر وب تهيه شده است.

منافع حاصل از ساخت و اجراي اين سيستم را مي‌توان به‌صورت خلاصه، به شرح زير برشمرد:
 
  • افزايش سرعت و دقت انجام فعاليت‌هاي مرتبط با مراحل فرآيند مبادله موافقتنامه و نظارت بر اجراي بودجه‌هاي ساليانه
  • كاهش حجم مكاتبات غيرضروري و كاهش هزينه تهيه اطلاعات و گزارشهاي موردي
  • يكپارچه‌سازي اطلاعات و عمليات فرآيند بودجه‌ريزي و نظارت در جهت افزايش توان تصميم‌سازي و برنامه‌ريزي مديريت ارشد سازمان و ساير نهادهاي سياست‌گذاري و نظارتي كشور
  • تسهيل ارتباط و اطلاع‌رساني بين سازمان و دستگاههاي اجرايي و نظارتي از طريق برقراري ارتباط مكانيزه
  • ارتقاء توان اطلاع‌رساني‌سازمان ‌در‌محور G2G درجهت‌تحقق اهداف ‌دولت‌ الكترونيكي (e-Government)
  • يكپارچه‌سازي اطلاعات بودجه با ساير سيستم‌هاي اطلاعاتي سازماني و ملي
    
 شناسه : 
  گذرواژه : 
استان : 
مجموعه اطلاعاتي : 
 
  
    
تعداد كل بازديدكنندگان :  195004   
تعداد بازديدكنندگان امروز :  20